Snow White, Dame Dolly Doughnut and the Prince Alexei